Rekonstrukce chladící smyčky laserů

20.12.2018

Rekonstrukce chladící smyčky laserů - Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - HILASE Centrum

Úprava stávajícího potrubního rozvodu systému chlazení laseru a zvýšení chladícího výkonu novou jednotkou. Nové řešení zahrnuje úpravy stávajícího systému chlazení na uzavřený okruh a nově řeší distribuci chladícího média v laboratořích k novým odběrovým stendům a přívodu tekutého dusíku do laboratoří.  Provedeno ve spolupráci s JOBI ENERGO INVEST s.r.o.