Realizované projekty

 

Reference

Přehled realizací některých z několika našich projektů za období 2015-2020

Předmětem technologické části stavby je zajištění návratnosti
kondenzátu nespotřebované technologické páry v provozu sekce Úpravna.
Realizace tohoto záměru přispívá ke zlepšení ekonomiky výroby, šetří vstupní množství surové vody a snižuje spotřebu chemikálií na výrobu DEMI pro zajištění potřeb areálu DZP Vřesová. Sokolovská uhelná a.s.

a další