Chlazení nečisté páry

19.03.2017

Předmětem technologické části stavby je zajištění návratnosti
kondenzátu nespotřebované technologické páry v provozu sekce Úpravna.
Realizace tohoto záměru přispívá ke zlepšení ekonomiky výroby, šetří vstupní množství surové vody a snižuje spotřebu chemikálií na výrobu DEMI pro zajištění potřeb areálu DZP Vřesová.  Sokolovská uhelná a.s.