Rekonstrukce technologie čerpání ČS J2

18.07.2015

Stavba čerpací stanice se nachází v dobývacím prostoru Sokolovské uhelné.  Do
nádrže ČS J2 jsou přečerpávány veškeré vody z ČS J1. Nová stavba slouží k dopravě vody z nádrže ČS J2 do HČS Marie a z ní následně do Ohře.