Realizované projekty

 

Reference

Přehled realizací některých z několika našich projektů za období 2015-2020

Předmětem technologické části stavby je zajištění návratnosti
kondenzátu nespotřebované technologické páry v provozu sekce Úpravna.
Realizace tohoto záměru přispívá ke zlepšení ekonomiky výroby, šetří vstupní množství surové vody a snižuje spotřebu chemikálií na výrobu DEMI pro zajištění potřeb areálu DZP Vřesová. Sokolovská uhelná a.s.

Montáž a instalace Turbíny TG4 - potrubní rozvody vysokotlaké páry a chladící vody ve spolupráci ze společností PBS Energo a.s. ( dodavatel turbíny). Sokolov - Synthomer a.s.

Stavba čerpací stanice se nachází v dobývacím prostoru Sokolovské uhelné. Do
nádrže ČS J2 jsou přečerpávány veškeré vody z ČS J1. Nová stavba slouží k dopravě vody z nádrže ČS J2 do HČS Marie a z ní následně do Ohře.

a další